Klaudia Karasek

Obrazy powstają w duchu inspiracji naturą, przemyśleniami i relacją ze światem realnym jak i marzeniami sennymi. Są zapisem refleksji, jednak ich twórczyni nie stara się narzucać jednej właściwej interpretacji odbiorcy. To odbiorca przez swoją wrażliwość ma odnaleźć właściwy klucz, który sprawia , że jej obrazy staną się dla niego czytelne i na swój sposób zrozumiałe. W pracach często pojawia się motyw nieuchronności przemijania i wzrastania na nowo, zupełnie jak mniszek lekarski.

  • Wiek :37

Historia / Portfolio

Malarka urodzona w 1986 roku w Łodzi. Absolwentka Studium Sztuk Teatralnych i Filmowych w Łodzi. Zainteresowania grafiką, fotografią i malarstwem szybko rozkwitały, jednak najbardziej pochłaniało Klaudię malarstwo. W swoich pracach przedstawia świat magiczny, surrealistyczny, oniryczny, w którym porozumiewa się z adresatem za sprawą symbolizmu. Odwołuje się do swojego poczucia piękna, skłania odbiorcę do doświadczania emocji subtelnych i tym samym zrywa z bazowaniem na poczuciu lęku, strachu czy wzbudzaniu złych emocji.