O nas

Nasza misja

Powstanie Domu Aukcyjnego „Iglica” to  inicjatywa, której głównym celem jest wspieranie i promocja polskiej i europejskiej sztuki. Inicjatywa ta utworzona została przez Stowarzyszenie Targira wspierane pod kątem artystycznym przez Wydawnictwo Artystyczne „Lux Artis”.

  • Wspieranie Działań Związanych Z Promocją Współczesnej Sztuki
  • Współpraca Ze Znanymi I Wybitnymi Autorami
  • Promocja Lokalnej Kultury Dolnego Śląska
  • Promocja Młodych Inspirujących Artystów

Do tej pory nasza działalność ograniczała się do organizacji Festiwalu Sztuki bądź promocji wybranych artystów. Tworząc nowy Dom Aukcyjny, chcemy rozwinąć nasze dotychczasowe działania i wzmocnić je, szczególnie pod kątem rozwoju polskiej sztuki współczesnej, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba, to również sztuki tworzonej w szerszej perspektywie przestrzennej.

Wspieramy młodych artystów

Mając dotychczasowe doświadczenia, widzimy obecnie potrzebę niesienia pomocy szczególnie młodym artystom, aby stworzyć im możliwość prezentacji ich twórczości, poszukiwaniu inspiracji i, oby tak się stało, dotarciu  do bezpośrednich odbiorców ich dzieł. Nie oznacza to, że będziemy pomijać w naszej działalności współpracy ze znanymi artystami. Wiemy z własnego doświadczenia, że wspólna prezentacja dzieł przynosi korzyść obu stronom.    

Chcemy także, o ile będzie taka potrzeba i możliwości, wspierać inne działania związane z promocją współczesnej sztuki. Dlatego też liczymy na współpracę z innymi podmiotami, które w swojej działalności będą również zajmowały się podobną  działalnością. Naszym zamiarem jest także stworzenie płaszczyzny kontaktów personalnych pomiędzy artystami a odbiorcami ich twórczości. Wspólne spotkania tworzą niezwykły klimat, czasami więź, co przyczynia się do lepszego poznawania sztuki, nowych idei czy też po prostu pełniejszego zrozumienia.

Lokalizacja Domu Aukcyjnego „Iglica” nie jest przypadkowa. Do tej pory na Dolnym Śląsku nie było takiej inicjatywy o podobnych aspiracjach. Większość tego typu działalności do tej pory odbywała się bądź to w centrum naszego kraju, bądź na wybrzeżu. Ale to właśnie poprzez Dolny Śląsk przez wieki sztuka tak zwanego Zachodu trafiała do Polski. Artyści z Włoch, Francji czy Niemiec jechali do kraju nad Wisłą właśnie przez ten region. Musieli zatem podziwiać jego uroki, nawiązywać nowe znajomości i kontakty. Czasami także wracali na Dolny Śląsk by dalej tworzyć wspaniale dzieła, które wzbogacają naszą lokalną kulturę. Chcemy, aby nowo tworzone znakomite dzieła, w jak największym stopniu dalej wzbogacały ten region Polski, a jeśli to się nie do końca uda, to przynajmniej, aby choć przez chwilę dawały radość z ich podziwiania właśnie na naszym Dolnym Śląsku.

Aktualne licytacje dzieł

Czerwony baron

Licytuj

Czerwony samolot

Licytuj

Dzień, w którym powstał Toruń

Licytuj

Kolej Transsaharyjska

Licytuj

Nietoperz

Licytuj

Lot nad skalnym miastem

Licytuj