Andrzej Tomaszewski

Związek Polskich Artystów Plastyków

Andrzej Tomaszewski jest obecnie wymieniany wśród tak znanych polskich surrealistów jak: Zdzisław Beksiński, Wojciech Siudmak, Jacek Yerka, Rafał Olbiński czy Jarosław Jaśnikowski. W oczach krytyków sztuki jawi się jako kontynuator języka Franciszka Starowiejskiego. Podsumowaniem Jego dorobku artystycznego stała się znakomita wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej: https://www.youtube.com/watch?v=oienlW9yXZ8&ab_channel=MuzeumNarodoweZiemiPrzemyskiej

  • Wiek :57

Historia / Portfolio

Urodził się w 1966 roku w Koninie, z którym związał swoją działalność artystyczną. Jest samoukiem, ale dzięki wyjątkowym talentowi i ciężką pracą opanował do perfekcji rysunek i malarstwo. W swojej twórczości fascynuje się człowiekiem, jego psychiką co ukierunkowało Go do surrealizmu. Jego doświadczenia życiowe w ogromnym stopniu przekładają się na to co widz może dostrzec w obrazach artysty, gdzie prezentuje człowieka w jego emocjonalnym rozerwaniu, bolesnym osamotnieniu, jego rozterkach i pragnieniach, a czasem w potrzebie bliskości i miłości. To co kieruje Jego twórczością, to niekontrolowane myśli, wrażenia, które próbuje zwizualizować. Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych. W latach 90-tych współpracował z pismami „Szpilki” i  „Fantastyka”. Jego obrazy są  w najważniejszych kolekcjach prywatnych i muzeach